Serveis


La nostra empresa oferix serveis de disseny i enginyeria de projectes electricos industrials, disposant també de mitjans humans i materials per a l'execució en obra dels projectes realitzats o els quals ens siguin encomanats per part del client.

Realitzem tot tipus d'instal·lacions i serveis a la indústria tals com instal·lació d'enllumenats, manteniment de maquinària, automatismes, climatització, instal·lacions integrals d'oficines, hostaleria, indústria química, zones classificades, sales netes, energies renovables, etc.
© 2008, Aelycon - Automatismos, electricidad y control, S.L. C/Energia, 59-61 NAVE 14. Tel. 93 682 02 93 - Fax. 93 682 21 55